CÔNG TY SƠN HÀ SHE: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ngày 26/4, Công ty cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (mã chứng khoán SHE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024, thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam từ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty mẹ của SHE).

Năm 2023, doanh thu thuần của Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà đạt 184,7 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 17,88 tỷ đồng, hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Có thể là hình ảnh về 7 người, cái bục và văn bản cho biết '11I0 AAAAAAT SONHA CÔNG TY cỔ PHÃN PHÁT TRIẾN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 MÃ CỔ PHIẾU: SHE Ha Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024 GSON'

Phát biểu tại Đại hội, ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, năm 2023, SHE chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra do nhiều lý do khách quan như nền kinh tế gặp nhiều khó khăn dẫn đến sức mua của thị trường bị giảm, ảnh hưởng đến sản lượng bán ra của các ngành hàng, doanh thu bán hàng giảm, ngoài ra tỷ giá ngoại tệ tăng, lãi suất ngân hàng tăng dẫn đến chi phí tài chính tăng, lợi nhuận giảm và không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Ngành hàng Thái Dương Năng năm 2023 vẫn duy trì tốt sản lượng đạt 98% so với kế hoạch. Ngành hàng xe máy điện năm 2023 sản lượng không đạt kế hoạch do đây là lĩnh vực kinh doanh có tính cạnh tranh cao và còn nhiều rào cản, khó khăn cho việc phát triển như: thói quen sử dụng xe máy xăng của người tiêu dùng vẫn còn nhiều; thu nhập thụt giảm, ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế dẫn đến sức mua thấp; thiếu cơ sở hạ tầng trạm sạc, đổi pin…

Năm 2023 là một năm thuận lợi cho ngành Thái Dương Năng do giá vật tư chính giảm so với năm trước, nguồn cung ứng ổn định dẫn đến giá thành sản phẩm giảm tương ứng với sự biến động của giá vật tư công ty cũng đã có chính sách điều chỉnh giá bán kịp thời đảm bảo sản lượng, doanh thu, lợi nhuận công ty.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng, tăng trưởng 8% về doanh thu nhưng giảm 16% về lợi nhuận so với kết quả đạt được của năm 2023.

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn, sáp nhập Công ty SSP

ĐHCĐ thông qua phương án phát hành là 1.150.251 cổ phiếu, tỷ lệ 10%, nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn lưu động. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024-2025, sau khi có văn bản thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu của UBCK.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án phát hành thêm 46.044.429 cổ phiếu, trong đó số lượng cổ phiếu bán ra công chúng dự kiến là 11.502.516 và số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ dự kiến 34.541.913. Giá chào bán cho cả 2 đối tượng là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Có thể là hình ảnh về văn bản

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để nhận chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam – nhà sản xuất ống thép hàn không gỉ hàng đầu Việt Nam – từ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty mẹ của SHE).

Việc sở hữu vốn tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam sẽ giúp SHE tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng doanh thu và lợi nhuận. Giá dự kiến bằng giá trị sổ sách của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán 2023 là 460,44 tỷ đồng.

Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2024, sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCK.

 

 

Các tin khác