Công ty CPPT Năng lượng Sơn Hà tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 29/3/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE) đã diễn ra thành công tốt đẹp

55935601_1251664531658274_2269686436917673984_n

55541915_1251664631658264_3579762804929855488_n

Ông Hoàng Mạnh Tân – Giám đốc Công ty CPPT Năng lượng Sơn Hà

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2018, SHE ghi nhận doanh thu tăng 22% so với thực hiện năm 2017. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế SHE năm 2018 tăng 74% so với năm 2017.

55533180_1251664551658272_8948492429103726592_n

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty SHE cho biết sẽ bám sát định hướng phát triển Chiến lược kinh doanh, sự định hướng của Chính phủ về phát triển năng lượng sạch cho hàng chục năm tiếp theo.

55875587_1251664541658273_3874876428814123008_n

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sơn Hà

Với định hướng rõ nét tập trung vào ngành năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, SHE tin rằng công ty sẽ phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, cũng như cổ tức sẽ được đảm bảo trong những năm tới.

55593289_1251664641658263_852375838014832640_n

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CPPT Năng lượng Sơn Hà đã diễn ra thành công

Các tin khác