Dự án Bệnh viện phụ sản Hà Nội

980.000 ₫

Đặt hàng

Sản phẩm cung cấp lắp đặt: Thái dương năng dàn tổng (ống chân không)

Tổng dung tích: 4000LIMG_0534